ชุมพร หางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชุมพร หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชุมพร หางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ชุมพร หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ชุมพร Ø
หางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงานชุมพร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 669 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 096063

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน 25000+++

งานประจำ : 25000+++ ชุมพร หลังสวน ขันเงิน
จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล ทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088984

ตำแหน่งงานว่างช่าง ซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่าง ซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 12000-14000

งานประจำ : 12000-14000 ชุมพร เมืองชุมพร บางลึก
ดูแล ซ่อม บำรุงเครื่องจักรในโรงน้ำแข็ง รักษาความสะอาดห้องเครื่อง
ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานมีประสิทธิภาพ
ดูแลและบำรุงอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088983

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขายน้ำแข็ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขายน้ำแข็ง

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 300-350

งานประจำ : วันละ 300-350 ชุมพร เมืองชุมพร บางลึก
ขับรถส่งน้ำแข็งให้กับลูกค้า

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087614

ตำแหน่งงานว่างSuperviser

ตำแหน่งงานว่างSuperviser

งานประจำ : เงินเดือน 10,500

งานประจำ : 10,500 ชุมพร เมืองชุมพร บางลึก
1.ออกเยี่ยมลูกค้าเดิม อัปเดทข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน หาลูกค้าใหม่เพิ่มในแต่ละเส้น
2.ติดรถไปตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถแล้วนำมารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
3.ออกพื้นที่ไปตรวจเช็คทรัพย์สินของบริษัท
4.เก็บข้อมูลเส้นทางแต่ละเส้นทางที่ไปเพื่อนำมาบันทึกเป็นประวัติลูกค้า
5.รับผิดชอบดูแลคนขับแต่ละเส้นที่ลาหยุดจัดหาคนแทนหรือไปแทนได้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับงานและลูกค้า
6.รับผิดชอบตรวจเช็คดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
7.วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการขาย สรุปผลการดำเ
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066126

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชุมพร
• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
• ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ
• จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
• ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ
• จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
• จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066083

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชุมพร
1.ตรวจสอบรับวางบิล  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อต่างๆ และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้และการจ่าย   รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย
2.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย  และลงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้
3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ   ภาษีขายประจำเดือน
4.ตรวจสอบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30,36),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54)
5.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินสดย่อย การเบิกเงินสดย่อย การลงนามอนุมัติ  รวมทั้งสรุปการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย  รายวันและรายเดือน
6.กระทบยอดบัญชีจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานและจัดท
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 021306

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (จ.นนทบุรี )

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (จ.นนทบุรี )

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
ขับรถส่งสินค้า
รับและเก็บเอกสารจากลูกค้ามาให้ครบถ้วน
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021307

พนักงานขายยางรถบรรทุก (กทม.-ปริมณฑล)

พนักงานขายยางรถบรรทุก (กทม.-ปริมณฑล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
จำหน่ายยางรถบรรทุกแก่ผู้ใช้ยางในเขตกทม.และปริมณฑล
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021309

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 - 15,000 ขึ้นไป ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
1.ตรวจสอบใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย ที่มีการรับเงิน
2.บันทึกค่าใช้จ่าย
3.เช็ค Statement
4.วิเคราะห์รายละเอียดลูกหนี้และยอดขาย
5.ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021312

ประสานงานขาย (ทำงานที่นนทบุรี)

ประสานงานขาย (ทำงานที่นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+เบี้ยขยัน2,000+สรุปรายงาน2,000บาท+ค่าคอมมิช

งานประจำ : 15,000+เบี้ยขยัน2,000+สรุปรายงาน2,000บาท+ค่าคอมมิช ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
- แนะนำสินค้ายางรถยนต์ให้กับลูกค้า
- รับออเดอร์การสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่การขายและลูกค้า
- ทำเอกสารประสานการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง การจัดส่ง การชำระเงินและติดตามลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย
- ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการนำส่งสินค้า และติดตามในการนำส่งสินค้าให้ทันกำหนด
-ติดตามยอดชำระหนีลูกค้าที่รับผิดชอบ
- ประสานกับเซลล์พื้นที่ที่รับผิดชอบ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- วางแผนกับทีมขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่นยอดขาย จำนวนลูกค้า
- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021313

พี่เลี้ยงเด็ก (ปฏิบัติงานที่ กทม.)

พี่เลี้ยงเด็ก (ปฏิบัติงานที่ กทม.)

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
-
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021314

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
-ดูแลความสะอาด
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 021315

พนักงานขายนอกพื้นที่ (จ.ชุมพร)

พนักงานขายนอกพื้นที่ (จ.ชุมพร)

งานประจำ : เงินเดือน 15000ขึ้นไป+ค่าออกทริป+ค่าโรงแรมที่พัก

งานประจำ : 15000ขึ้นไป+ค่าออกทริป+ค่าโรงแรมที่พัก ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
ติดต่อลูกค้าต่างจังหวัด
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029100

สถาปนิก

สถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
3. หาลูกค้าใหม่ๆ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย
5.สามารถปฏิบัติงานต่างจั
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 045045

พนักงานขาย (ปฏิบัติงานที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

พนักงานขาย (ปฏิบัติงานที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 27,000+

งานประจำ : 27,000+ ชุมพร
1.บริการและเสนอขายสินค้ายางรถยนต์(มีประสบการณ์ด้านการขายยางรถยนต์ น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ ล้อแม็กซ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.สามารถเริ่มงานได้ทันที และสามารถปฏิบัตงานในเขตพื้นที่บริษัทกำหนดได้
3.ปฏิบัติงานจริงสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีทักษะในการขาย การสือสารกับลูกค้า อธิบายสินค้าได้ดี
4.มีรถบริษัทให้ใช้งาน น้ำมันใช้ฟรีตการ์ด (กรณีรถส่วนตัวมีค่าเสื่อมราคาให้ 5,000 บาท/เดือน)
5.ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 8.30-17.30

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 046837

หัวหน้าคลังสินค้า

หัวหน้าคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ชุมพร
บริหารจัดการด้านคลังสินค้าทั้งระบบ เช่น รับเข้าวัตถุดิบ,จ่ายวัตถุดิบ,รับเข้าสินค้าสำเร็จรูป, จ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป,
ควบคุม ดูแลลริหารจัดการกระบวนการจัดส่งสินค้า
สรุปรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
เบิกจ่ายตามหลัก FIFO มีการตรวจเช็คสินค้าด้านคุณภาพ และปริมาณอย่างแม่นยำ
ควบคุมการรับ การจัดเก็บและจ่ายสินค้าด้วยความรอบคอบ
จัดการสินค้าพร้อมส่ง หลังได้รับใบ Order (ใบสั่งสินค้า)
ควบคุมแลบริหารทีมงานเพื่อจัดส่งออเดอร์ให้ทันตามกำหนด
จัดสรร บริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์สูง
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 049708

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 ชุมพร
1.ตรวจนับสินค้า
2.จัดเก็บสินค้า
3.จ่ายสินค้าให้ตรงตามใบส่งสินค้า
4.ดูแลรับผิดชอบสินค้าในสต๊อกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวก
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056080

โฟร์แมน ผู้ช่วยวิศวกร ควมคุม/ตรวจสอบงานก่อสร้าง(อ่อนนุช)

โฟร์แมน ผู้ช่วยวิศวกร ควมคุม/ตรวจสอบงานก่อสร้าง(อ่อนนุช)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 ชุมพร
1.Branding Desing เช่น ออกแบบโลโก้,Packaging
2.ออกแบบ Branner Facebook,Laout Website ต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย
3.ออกแบบโบว์ชัวร์ต่างๆ
4.ถ่ายภาพได้ และตัดต่อวิด๊โอเป็น (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 053008

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 9500-12,000

งานประจำ : 9500-12,000 ชุมพร เมืองชุมพร บางลึก
งานด้านเอกสารจัดเก็บข้อมูล ,โทรสอบถามออเดอร์ยอดสั่งซื้อกับลูกค้า, จัดยอดส่งของให้ลูกค้า,ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขึ้นสินค้าให้ถูกต้องตรงตามออเดอร์,จัดลำดับการขึ้นสินค้าให้ลูกค้า
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงานชุมพร
ชุมพร ฝึกงานชุมพร งานชั่วคราวชุมพร งานนอกเวลาชุมพร งานประจำชุมพร งานราชการชุมพร งานต่างประเทศชุมพร งานอื่นๆชุมพร
หางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงานชุมพร
ชุมพร ฝึกงานชุมพร งานชั่วคราวชุมพร งานนอกเวลาชุมพร งานประจำชุมพร งานราชการชุมพร งานต่างประเทศชุมพร งานอื่นๆชุมพร